PROJENİZ İÇİN TEKLİF ALIN

Talebiniz bize ulaştıktan sonra ilgili personellerimiz tarafından incelenerek en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

 AYDINLATMA VE PEYZAJ


                       AYDINLATMA VE PEYZAJ

        Aydınlatma,  gelişigüzel  şekilde ışık kaynaklarının boş  yerlere yerleştirilmesi değildir.

        Aydınlatma ;nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacıyla ışık uygulamaktır.Aydınlatma tasarımında amaç,yalnızca görsel uygulamayı kolaylaştıran bir araç olarak değil,aynı zamanda ışık ile objeler arasındaki ilişkilerden yararlanarak sanatsal bir obje olarak değerlendirmek olmalıdır.Bu şekilde tasarlanan bir aydınlatma dış mekan kullanım süresini gece geç saatlere kadar uzatmanın yanı sıra peyzajın gece görünümüne farklı bir çekicilik ve algı özelliği kazandırır.

        Aydınlatma,çok çeşitli değişkenlerin göz önüne alınarak,hesaplamalar ve tekniklerin uygulandığı başlı başına bir öneme sahip bilim dalıdır.Aydınlatma tekniği ise,tüm bu elementlerin en iyi biçimde görülüp sergilenebilmesi amacıyla bütün değişkenleri dikkate alarak aydınlatmanın nasıl düzenlenmesi gerektiğini belirleyen tekniktir.

        Dış mekan aydınlatmasında bitki aydınlatmasında bitki aydınlatması başlı başına ele alınması gereken bir konudur.Dikkati dağıtan,objenin gerektiği gibi görünmesini engelleyen,uygun olmayan etki uyandıran,kötü düzenlenmiş aydınlatma çekici olmayan bir hale getirebilir.Aydınlatmaya başlamadan önce projeyi çok iyi incelemek ve nerede hangi birimler var çok iyi belirlemek gerekir.Daha sonrasında da bitkilerin fiziksel karakteristikleri ve görünüşleri ,tasarımdaki rolleri,insanlar üzerinde oluşturulmak istenen etkileri gibi bir takım bilgilerinde elde edilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda bitki aydınlatmasında kullanılacak tekniğe karar verilmesi gerekir.

       Bütün bu veriler toplandıktan sonra kullanılacak malzeme seçilir ve proje çizimine başlanır.Bu verilere uygun bir proje çizilirse görsel olarak da teknik olarak da iyi sonuç alınan bir proje  ortaya çıkarabilirsiniz.

Limoonsoft - DS© 2017 - Ege Garden - Tüm Hakları Saklıdır