PROJENİZ İÇİN TEKLİF ALIN

Talebiniz bize ulaştıktan sonra ilgili personellerimiz tarafından incelenerek en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

KENT MOBİLYALARI


 

   Çevre kimliği oluşumunda etkili olan malzeme,renk ve doku öğeleri,donatılar,çevreyi tanıtıcı öğeler,yeşil alanlar,psikolojik ve ergonomik açıdan insana huzur ve mutluluk veren bu birçok öğe ve özellikler mekanların kalitesini arttırmaktadır.Biz bu yazımızda bu öğelerden Donatılar(Kent Mobilyaları)kısmını sizlere anlatacağız.

    Kent mobilyası,kentin fonksiyonel estetik değerlerinden biri olmakla beraber hizmet ettiği çerçeve açısından yaş,cinsiyet,veya gelir durumuna bağlı olmayıp geneli içinde kapsar.Kent mobilyalarıkent kimliği açısından önemli bir öğedir.Bu yüzden kent mobilyalarının bilinçli bir şekilde tasarlanması gerekir.Kent mobilyaları tasarlanırken;kullanıcı grupları beklentileri,kullanım amaçları,mekanın tarihi özellikleri,alışkanlıkları,ergonomi,dayanıklılık ve estetik gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

      Kent mobilyaları işlevlerine göre şu şekilde sınıflandırılır.

Zemin kaplamaları(beton,taş,ahşap,asfalt vb.)

Oturma birimleri(banklar,kamelyalar)

Aydınlatma elemanları(yol aydınlatmaları,ağaç aydınlatmaları)

İşaret ve bilgi levhaları(yönlendiriciler,yer belirleyiciler)

Sınırlandırıcılar

Su öğesi(süs havuzu vb.)

Sanatsal objeler(heykeller)

Üst örtü öğeleri(duraklar,gölgelikler)

Oyun alanı elemanları

Diğer elemanlar(çöp kutuları,çiçeklikler,bitkisel öğeler vb.

      Kent mobilyalarının pratik kullanımlarının yanı sıra en önemli özelliği, kent kimliğini yansıtmasıdır. Kent mobilyalarında aranılan özellikler şunlardır: · Kent mobilyaları, kullanıcının konforunu en iyi şekilde gerçekleştirmelidir. · Temizlik açısından biçim ve yüzey olarak su ve kir tutmayan, yağmur ve rüzgâr gibi doğal olayların yardımı ile kendi kendine temizlenen özellikte olması önemlidir. · Malzeme ve yüzey dokusu çok sıcak, çok soğuk ve nemli olmamalıdır. Bu konuda çevrenin iklim özellikleri belirleyici rol oynar. · Fiziksel olarak sağlanan konfor psikolojik açıdan da sağlanmalıdır. Antropometrik ölçüler dikkat edilerek tasarlanmalıdırlar. · Çevrenin sosyal, kültürel, tarihi, mimari ya da coğrafi konumuyla uyumlu olmalıdırlar. Doğal yıpranmaya ve bozulmalara karşı dayanıklı olmalıdırlar. · Estetik açıdan zemin ve taşıyıcı sistemle ilişkili, işlevsel ve sembolik açılardan algılanmalıdırlar. Renk, biçim ve malzeme ile bütünleşmeli ve kent mobilyasının işlevinin de göstergesi olmalıdır. · Ergonomi ve çeşitli fiziksel özellikleri açısından belli standartlara uygun olmalıdır. Tasarımlarında fonksiyonel ve estetik özellikler dikkate alınmalı, aynı zamanda olabildiğince özgün tasarımlar olmalıdır. · Taşınabilirlik, monte edilebilirlik ve yedek parçaların bulunabilmesi açısından uygun olmalıdır. · Bakımı kolay olmalı veya fazla bakım gerektirmemelidir. Çabuk bulunabilmeli, sağlam olmalıdır.

     Sonuç olarak kent mobilyalarının tasarımında; işlev, estetik, biçim, malzeme, renk, doku ve algılanabilirlik gibi tasarım ölçütleri, özgün kent mobilyaları tasarımlarının oluşturulmasında etkili olmaktadır. Bütün tasarım ölçütleri birbirleri ile ilişkili olup, bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir. Kent mobilyaları, sıradan, tekdüze, sadece işlevsellikleri olan ögeler değil, yer aldıkları mekânlar için görsel kaliteyi arttıran estetik ögeler olarak ta önemli olmalıdırlar.

Limoonsoft - DS© 2017 - Ege Garden - Tüm Hakları Saklıdır