PROJENİZ İÇİN TEKLİF ALIN

Talebiniz bize ulaştıktan sonra ilgili personellerimiz tarafından incelenerek en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

Peyzaj Planlama ve Tasarım


Peyzaj insanlara doğayla bir bütün olarak yeşille iç içe sunulan; sadece görsel açıdan doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel unsurlarla da bağlantı kurarak huzur ve konfor sağlayan bir yaşam biçimidir. Peyzaj gözümüzle gördüğümüz görüntülerin birleşerek oluşturduğu algıdır. Teknik manada peyzaj; insanlar tarafından algılandığı şekliyle doğal yada yapay unsurların oluşturduğu öğelerin bütünüdür. Peyzaj; genel olarak zevkle anlayışıyla alakalı olsa da peyzajı oluşturan öğelerin birbiriyle bir birine uyumuyla bir anlam kazanır. Bütünleşmeyen öğeler insanoğluna rahatlık vereceği yerde rahatsızlık verecektir. Peyzajı oluşturan öğelerin birbirine uyumunu sağlayan işleme peyzaj tasarımı, peyzaj projelendirme ve planlamadır.  Peyzaj tasarımı, proje ve planlama; peyzaj alanını oluşturacak canlı ve cansız materyalleri alanın bakı, iklimsel faktörler, ekonomik, fonksiyonel, estetik, sanat ve alan ihtiyaçları düşünülerek alanın tasarımsal çerçeveden geçirilerek alanın planlanıp projendirilmesidir.  Tasarım sürecinde coğrafi bilgi sistemleri(GIS), (CBS) kulanılarak overlay analizi(örtüşme analizi) ile farklı tabakalar, katmanlar üzerinde mekansal veriler kullanılarak alanın geliştirilmesi, tasarıma yön verilmesi sağlanır.

Tasarım ilkelerinden bazıları;
   - Tasarım yöntemleri

   - Tasarım süreçleri

   - Peyzaj tasarım projeleri tiplojisi

   - Analiz 

   - İşlev

   - Kullanıcı grupları ve özel ihtiyaçları

   - Proje değerlendirme Tasarım ve malzemeler

   - Proje sunum teknikleri

   - Mekansal organizasyon ve analizi

     Bu işi yapan kurum ve kişiler : Korunacak alanların belirlenmesi çalışmalarını yürütür, koruma alanı statüsündeki yerlerin(milli parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) gelişme ve yönetim planlarını yapar. Sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.

Turizm alanların fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik öncelikli planları hazırlar. Peyzaj planlama ve tasarımda ekolojik sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi nitelik ya da etmenler (Mikro-klimatik alanlar, bakılar, morfolojik yapıyı inceler.) göz önünde bulundurularak planlama ve tasarım yapılır ve bu etmenler son derece önemli yer teşkil eder.

Limoonsoft - DS© 2017 - Ege Garden - Tüm Hakları Saklıdır